Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Výstavy

Jak na výstavu
 
Jak a kdy se přihlásit ?
 
 Kde zjistit termín výstav?
 Termíny výstav a adresy pořadatelů zjistíte několika způsoby:
 - v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, Planeta zvířat, Myslivost apod.)
 - tuzemské výstavy na internetových stránkách ČMKU
 - zahraniční výstavy na internetových stránkách kynologické organizace daného státu (VDH, ÖKV, SKJ, ...)
 
 
 Typy výstav:
 
 Oblastní - se zadáváním titulu Oblastní vítěz
 Krajské - se zadáváním titulu Krajský vítěz
 Speciální - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOJ, BOV, BOB
 Speciální klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz - pes a fena, Vítěz speicální výstavy - pes a fena, BOJ, BOV, BOB
 Klubové - se zadáváním titulu CAJC, CAC, Klubový vítěz - pes a fena nebo Nejlepší pes a Nejlepší fena, BOJ, BOV, BOB
 Národní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CAC-ČMKU, BOJ, BOV, Národní vítěz, BOB
 Mezinárodní - se zadáváním titulu CAJC, CAC, CACIB FCI, CAC-ČMKU, BOJ, BOV, BOB
 Evropská - se zadáváním titulu Evropský vítěz CACIB, Evropský vítěz mladých CAJC, Evropský veterán vítěz, BOJ, BOV, BOB
 Světová - se zadáváním titulu Světový vítěz CACIB, Světový vítěz mladých CAJC, Světový veterán vítěz, BOJ, BOV, BOB popř. BOS
 
 Do jaké třídy se přihlásit ?
 

 třída štěňat - pro psy a feny ve věku od 4 do 6 měsíců
 třída dorostu - pro psy a feny ve věku od 6 do 9 měsíců
 třída mladých - pro psy a feny ve věku od 9 do 18 měsíců
 mezitřída - pro psy a feny ve věku od 15 do 24 měsíců
 třída otevřená - pro psy a feny starší 15 měsíců
 třída vítězů - pro psy a feny starší 15 měsíců s uznanými tituly mezinárodní či národní šampión, Klubový vítěz, Národní vítěz, Vítěz speciální výstavy (spec., klubové a národní výstavy)
 třída šampiónů - pro psy a feny od 15 měsíců s uznaným titulem mezinárodní či národní šampión členské země FCI (pouze na MVP)
 třída veteránů - pro psy a feny starší 8 let věk se v různých státech liší, obvykle od dosaženého 8. roku)
 třída čestná - pro psy a feny od 15 měsíců s uznaným titulem mezinárodní či národní šampion členské země FCI, nezadává se CAC a vítěz třídy se neúčastní soutěže o BOB (mimo MVP)
 třída mimo konkurenci - pro psy a feny  od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí
 
 Pro zařazení do třídy je rozhodující dovršení věku psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky na výstavu.
 
 Výstavní ocenění
 
Ocenění psa se provádí zadáním známky.
 třída štěňat - velmi nadějný, nadějný
 třída dorostu - velmi nadějný nadějný
 třída mladých, mezitřída, třída otevřená, vítězů, šampiónů, veteránů - výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný, neposouzen, vyloučen z posuzování
 
 Tituly:
 

 Vítěz třídy
 - uděluje se na oblastních či krajských výstavách a to jedincům, kteří získali ve třídách mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů či veteránů ocenění výborný 1.
 
 Oblastní a krajský vítěz
 - uděluje se nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů tříd, mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.
 
 Klubový vítěz
 - podmínky pro udělení upravuje statut příslušného klubu. Na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů.
 
 Vítěz speciální výstavy
 - uděluje se nejlepšímu psovi a feně z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů.
 
 Nejlepší pes a nejlepší fena
 -na naší výstavě se tento titul uděluje nejlepšímu psovi a feně z konkurence výborných 1, CAC z mezitřídy, třídy otevřené a vítězů. Jedná se o výstavu na které nemůže být zadán titul Klubový vítěz nebo titul Vítěz speciální výstavy.
 
 Národní vítěz
 - uděluje se nejlepšímu psovi a feně plemene z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené a třídy vítězů (tedy jedinci s čekatelstvím CAC-ČMKU).
 
 BOJ - Best of Juniors - Nejlepší mladý jedinec
 - uděluje se psovi nebo feně z konkurence V 1, CAJC ze třídy mladých
 
 BOV - Best of Veterans - Nejpší veterán
 - uděluje se psovi nebo feně z konkurence vítězů třídy veteránů.
 
 BOB - Best of Breeds - Vítěz plemene
 - soutěží o něj nejlepší mladý jedinec (BOJ), nejlepší jedinci (fena i pes - s titulem NV nebo CACIB, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy) a  nejlepší veterán (BOV). Tento titul může být zadán pouze na výstavách se zadáváním min. CAC.
 
 BOS - Best of Opposite Sex nebo Best of Sex
 - nepovinná soutěž
 
 BIG - Best in Group - Vítěz skupiny
 - do této soutěže nastupují všichni vítězové plemen příslušné skupiny FCI - japan chin patří do IX. Skupiny FCI. Obdobně BIG Junior a případně BIG Veterán
 
 BOD - Best of Day - Vítez dne
 - do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) daného dne u vícedenních výstav. Obdobně BOD Junior a případně BOD Veterán
 
 BIS - Best in Show - Vítěz výstavy
 - do této soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) u jednodeních výstav, popř. vítězové dne (BOD) v posledním dni výstavy. Obdobně BIS Junior a případně BIS Veterán.
 
 Žádný z titulů není nárokový.
 
 Co s sebou na výstavu ?
 
 
- platný očkovací průkaz nebo pas s potvrzením od veterináře, že pes je řádně očkován proti vzteklině
 - vstupní list (ten by vám měl být doručen od pořadatele nejméně 10 dnů před výstavou)
 - průkaz původu psa a přílohu, kam se vám zapíší získaná ocenění
 - věci pro psa, miska na vodu, voda, vodítko, hřeben, kartáč, odměna pro psa, výstavní stůl nebo klec, deku
 - skládací židli pro vás (posuzování trvá několik hodin a nevíte, kdy přesně přijdete na řadu)
 - nezapomeňte na vhodné oblečení k vašemu pejskovi.
 
 Posuzování
 
 
Ráno po vstupu na výstavu a absolvování povinné veterinární přejímky psů si vyzvednete katalog, ve kterém zjistíte, v jakém kruhu a kde se bude posuzovat vaše plemeno. V kruhu si potom vyzvednete katalogové číslo a posudkový list (s tím potom nastoupíte do kruhu k posouzení psa). V kruhu je mimo rozhodčího také vedoucí kruhu a zapisovatel. Do kruhu se vždy dostavte včas podle pokynů vedoucího kruhu. Psi jsou v kruhu seřazeni podle katalogových čísel. Po vstupu do kruhu si psa postavte do výstavního postoje. Rozhodčí si nastoupené psy prohlédne a poté vás vyzve společně do pohybu. Pejsek se předvádí na tenkém předváděcím vodítku při vaší levé noze. Pak si rozhodčí zve jednotlivé psy k individuálnímu posouzení - prohlídka zubů, stavby těla, kvality osrstění. Následuje předvedení v pohybu tam a zpět a diktování posudku se zadáním známky pro vašeho psa. Po posouzení všech jedinců ve třídě rozhodčí určí pořadí a udělí tituly. Po posouzení nezapomeňte svého pejska pochválit či odměnit pamlskem, i když jste třeba nedopadli podle vašeho očekávání.