Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Pozvánka na členskou schůzi J A P A N K L U B z.s.

Vážení členové spolku J A P A N K L U B z.s.
 
Z titulu funkce předsedy spolku  J A P A N  K L U B z.s. (dále jen spolek) Vám, v souladu s ustanovením  ve stanovách  spolku dle čl. IV. - oddíl členská schůze, zasílám pozvánku na členskou schůzi, která se bude konat dne 12. listopadu 2016. Čas a místo konání je uvedeno na pozvánce.
 
Pozvánka, kterou jste obdrželi dne 8. 11. 2016 prostřednictvím e-mailové zprávy, případně dopisem obsahovala chybné jméno spolku a byla svolána neoprávněně KK. Nebylo postupováno dle platných stanov spolku a navíc bez vědomí jedné členky KK.  Členskou schůzi dle stanov spolku svolává vždy předseda spolku. Kontrolní komise má právo svolat členskou schůzi pouze v případě potřeby, jak je uvedeno ve Stanovách spolku - viz Stanovy spolku.
 
Věřím, že se sejdeme v hojném počtu.
S přátelským pozdravem 
Dolejšová Olga 
Předseda J A P A N K L U B z.s.