Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

J A P A N K L U B z. s.
 
IČO: 467 68 572, se sídlem Jabloňová 797/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, spisová značka L112
(dále jen jako „Spolek“)
Předseda Spolku, paní Olga Dolejšová, tímto v souladu se stanovami Spolku svolává  členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 22. 9.  2018 od 14:00 hod. v čínské restauraci DA FU HAO, Petržílkova ul., 2451/11 - Praha 13, Poliklinika "Lípa" - Nové Butovice , GPS: 50.0510250N, 14.3466183E, (http://www.dafuhao.cz).
 
Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:
1.       Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
2.       Volba orgánů členské schůze.
3.       Zpráva o vývoji situace ve Spolku.
4.       Zpráva o činnosti výboru Spolku.
5.       Zpráva Dozorčí rady Spolku.
6.       Volba kooptovaného člena výboru Spolku.
7.       Volba člena Dozorčí rady.
8.       Diskuse.
9.       Schválení usnesení členské schůze.
10.    Ověření zápisu z členské schůze.
11.    Závěr.
 
Součástí zápisu z členské schůze formou příloh, budou veškeré diskusní příspěvky podané v čitelné, písemné formě. Rovněž veškeré ústní diskusní příspěvky budou zaznamenány v zápisu z členské schůze.
Schůze je přístupná výhradně pro členy Spolku s vyloučením veřejnosti vyjma právního zástupce spolku JUDr. Moniky Koubové. Hlasovací právo je výhradně pro člena Spolku s uhrazeným členským příspěvkem pro rok 2018.
Prezence bude zahájena od 13,30 hod.
 
Ve Mšených lázních dne  15. 8. 2018
Olga Dolejšová
Předseda J A P A N K L U B z.s.