Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Výstavy » Šampionáty - řády

PRAVIDLA PRO FCI MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT

 
Tato pravidla byla aktualizovaná a berou do úvahy všechna rozhodnutí vykonané od poslední aktualizace v roce 2006
 

Obsah
 

Úvod
I. TITUL FCI MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONA KRÁSY (C.I.B.) PRO PLEMENA, KTERÁ PODLÉHAJÍ A KTERÁ NEPODLÉHAJÍ ZKOUŠCE Z VÝKONU
II. TITUL FCI MEZINÁRODNÍ VÝSTAVNÍ ŠAMPION (C.I.E.) PRO PLEMENA, KTERÁ PODLE FCI NOMENKLATURY PLEMEN PODLÉHAJÍ ZKOUŠCE Z VÝKONU
III. SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO I.A.II.TÝKAJÍCÍ SE CACIB/RCACIB
IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., Plemene KING Charles spaniel se netýká.
XII. VŠEOBECNÉ PRINCIPY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH FCI TITULŮ  A  CERTIFIKÁTŮ
 
 

ÚVOD
 
Aby měl pes nárok na titul FCI Mezinárodní šampion musí :
1) patřit k plemeni definitivně uznanému FCI podle FCI nomenklatury plemen.
2) být čistokrevný. Pes se považuje za čistokrevného,když jeho rodokmen zahrnuje tři kompletní generace předků registrovaných v plemenných knihách uznaných FCI (registrace v příloze plemenných knih nejsou platné),t.j. jméno psa,zkratku FCI uznané plemenné knihy + číslo zápisu.Navíc musí být dodrženy podmínky pro udělování různých certifikátů (CACIB,CACIT,CACIL,CACIAG a CACIOB) tak,jak jsou popsané v různých FCI mezinárodních pravidlech,jako i v dalších požadavcích zahrnutých v současných pravidlech.
 

I.TITUL FCI MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY (C.I.B.) PRO PLEMENA,KTERÁ PODLE  FCI NOMENKLATURY PLEMEN PODLÉHAJÍ A KTERÁ NEPODLÉHAJÍ ZKOUŠCE Z VÝKONU
 
 
I.1. Plemena, která podle FCI nomenklatury plemen NEPODLÉHAJÍ zkoušce z výkonu
Aby měli nárok na titul C.I.B., musí psi splnit následující požadavky:
a) získat ze třech různých zemí od třech různých rozhodčích 4 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté ) bez ohledu na počet soutěžících psů,
b) mezi prvním a posledním získaným CACIBem musí uplynout obdobím minimálně jeden rok a jeden den.Toto období má být chápáno následovně: např.od 1.1.2011 do 1.1.2012.Pro body a) a b) mohou být národním kynologickým organizacím uděleny výjimky pod podmínkou,že byly schváleny Předsednictvem FCI.
Každá žádost o C.I.B. titul  pro plemena,která nepodléhají zkoušce z výkonu,musí být vyplněny národní kynologickou organizací země,kde má majitel trvalý pobyt.pro tento typ žádosti je povinné použití oficiálního FCI formuláře (Příloha 1a).
V závislosti od dohod s některými členy nebo smluvními partnery může kancelář FCI – na základě žádosti majitele – udělit titul za předpokladu,že kancelář FCI už získala kompletní výsledky výstavy (seznam výsledků a katalog ).Pro tento typ žádosti je povinné použití oficiálního FCI formuláře ( Příloha 1b ).
 
I.2. Plemena, která podle FCI nomenklatury plemen PODLÉHAJÍ zkoušce z výkonu
Aby měli nárok na titul C.I.B., všichni tito psi musí splnit následující požadavky:
a) získat ve dvou různých zemích od dvou různých rozhodčích 2 tituly CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté ) bez ohledu na počet soutěžících psů.
b) mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout období minimálně jeden rok a jeden den. Toto má být chápáno následovně: např.od 1.1.2011 do 1.1.2012.pro body a) a b) mohou být národním kynologickým organizacím uděleny výjimky pod podmínkou,že byly schváleny Předsednictvem FCI.Mimo bodů a)a b),musí psi plemen,která podle FCI nomenklatury plemen podléhají zkoušce z výkonu,složit zkoušku danou pro plemeno,podle které soutěží o CACT (Certificat d’Aptitude au Championnat National de Travail) v kterékoliv FCI členské zemi nebo zemi smluvního partnera.Datum zkoušky se nebere v úvahu.
Každá žádost o C.I.B. titul pro plemena,která podle FCI nomenklatury plemen podléhají zkoušce z výkonu,musí být vyplněna národní kynologickou organizací země,kde má majitel trvalý pobyt. Je na organizaci,aby vykonala nevyhnutelné kontroly týkající se platnosti zkoušky. Pro tento typ žádosti je povinné použití oficiálního FCI formuláře (Příloha 2(.
 

XII. VŠEOBECNÉ PRINCIPY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH FCI  TITULŮ  A CERTIFIKÁTŮ
 
XII. 1. Titul FCI Mezinárodní šampion
Titul ,,FCI Mezinárodní šampion“ uděluje Předsednictvo FCI.
XII.2. Potvrzování titulů
Kancelář FCI může vydat různé tituly ,, FCI Mezinárodní šampion „ pod podmínkou,že kancelář FCI již získala všechny potřebné dokumenty – správně vyplněné formuláře žádostí,oficiální katalog a seznam výsledků,potvrzení .že pes je čistokrevný.
XIII.3. Seznam oficiálních zkratek (Certifikáty a Tituly )
CERTIFICATS D’APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL
CACIB Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté
RCACIB (CACIB Reserve)
 
TITRES DE CHAMPION INTERNATIONAL DE LA FCI
C.I.B.  Champion International de Beauté
Vše ostatní se plemene KING Charles spaniel se netýká.