Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů » Výstavy » Šampionáty - řády
Řád pro udělování titulu 
“ ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN” 
1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých 
na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových. 
2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1 
3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán. 
4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. 
 
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno: 
 
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců. 
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství 
(CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství 
CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión. 
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. 
4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených 
majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu 
psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa. 
5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů. 
6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění 
CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem. 
 
Schváleno P ČMKU 22.11.2001. 
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.