Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Upozornění

Vážení členové.
 
Připomínáme platbu členských příspěvku pro rok 2017. Členský poplatek pro stávající členy pro rok 2017 činí 300,- Kč a dle stanov spolku je nutné ho uhradit nejpozději do 31. 12. 2017.
Upozorňujeme, že v případě nezaplacení členského příspěvku k 31. 12. 2017 členství ve spolku zaniká. V případě pozdějšího zájmu o členství je nutné provést plný postup v souladu se stanovami spolku, tj. vyplnění nové přihlášky a společně s dokladem o zaplacení členského příspěvku včetně zápisného v částce  350,- Kč odeslat na e-mail: japanklub@e-mail.cz nebo na korespondenční adresu spolku  J A P A N K L U B z.s. Na příkopě 316, 411 19 Mšené lázně.
 
K platbě členského příspěvku můžete využít složenku nebo platbu provést převodem na účet spolku č. účtu 2700951834 / 2010, variabilní symbol: 101
 
V případě nejasností a dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu japanklub@email.cz nebo na tel: +420 775 600 766