Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis na klubové stránky

Vážení přátelé, členové J A P A N K L U B
V případě zájmu o zapsaní vašich japánků do databáze jedinců, šampionátů nebo jiných titulů, výsledků zdravotních testů, bonitací a podobně, stačí na klubový e-mail poslat kopii rodokmenu, diplomu, vyšetření či posudku s uvedeným záznamem.
Pošlete prosím také fotografie do databáze jedinců ve vašem majetku, pokud možno ve výstavním postoji. Obratem budou data přidána na klubový web.
Toto se samozřejmě týká pouze členů klubu, neboť bez vaší součinnosti a spolupráce a pomoci nelze vše obsáhnout . Vezměte prosím na vědomí, že náplň klubového webu tvoříme my všichni členové J A P A N K L U B U. 
Veškeré náměty, připomínky vyjma chovatelských záležitostí, které spadají do kompetence hlavního poradce chovu zasílejte na adresu klubového emailu : japanklub@email.cz
Stížnosti prosím zasílejte doporučeným dopisem s vlastnoručním podpisem, kompletní adresou, emailovou adresou a telefonním spojením na korespondenční adresu klubu na Příkopě 316, 411 19 Mšené lázně. 
Na stížnosti zaslané jiným způsobem nebude brán zřetel a výbor se jimi nebude zabývat. V případě stížností adresovaných na KK - kontrolní komisi platí stejný způsob, doručovací adresa je na předsedkyni KK - Ostašova 514, 284 01 Kutná Hora.
Předem děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.