Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze J A P A N K L U B z.s. 16. 3. 2017 v Litoměřicích

Přítomni: pp.Dolejšová, Jelínková, Kučera, Rosenthalová

Omluveni: p.Hohenbergerová

 

-         Projednání dopisu p. H. Brejníkové, které bude následně zaslán dopis se žádostí o vlastnoruční podpis a sdělení datumu o ukončení čestného členství ve spolku

-         Projednání písemné žádosti p. H. Janíčkové ohledně vrácení částky 1 200,- Kč za nepoužité krycí listy vystavené v roce 2016. Výbor se shodl, že žádosti p. Janíčkové vyhoví a částka 1 200,- Kč bude vrácena převodním příkazem na číslo účtu p. Janíčkové. P. Janíčková bude v této souvislosti  oslovena prostřednictvím klubového e-mailu.

-         Výbor projednal a odsouhlasil návrh předsedkyně spolku na zakoupení výpočetní techniky pro vedení účetnictví spolku. Výbor odsouhlasil zálohovou částku ve výši  15 000,- Kč, která bude následně zaslána převodním příkazem na účet člena výboru p. Kučery pověřeného vedením účetnictví spolku. Záloha musí být zúčtována nejpozději k 31. 12. 2017.

-         Účet spolku vedený u České spořitelny a.s. bude uzavřen ke konci měsíce 3/2017.

-         Speciální výstava proběhne 4. 6. 2017 v Budyni nad Ohří, delegaci přijala a potvrdila p. Michaela Čermáková .

-         Propozice a přihláška budou umístěny do 10. 4. 2017 na klubový web.

-         Klubová výstava s titulem Klubový vítěz mladých a Klubový vítěz proběhne dne 18. 11. 2017 v prostorách sálu penzionu Šimanda v Praze.  Rozhodčí

Mrs. Lorrainne Gilhespy (UK)

 

Zápis byl přečten a odsouhlasen přítomnými členy výboru na místě.

Zapsala dne 16. 3. 2017 S. Rosenthalová