Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze J A P A N K L U B z.s. 25. 2. 2017 v Ústí nad Labem

Přítomni: Dolejšová, Hohenbergerová, Jelínková, Kučera, Rosenthalová

 

     1.  p. Hohenbergerová dne 25. 2. 2017 osobně předala p. Kučerovi vytištěné sestavy :

 • daňová evidence spolku za rok 2016 
 • přehled ekonomického vyhodnocení 2016
 • knihu hotovostních plateb 2016, knihu bankovních plateb 2016 pro účty vedené u České spořitelny a.s. a FIO bank a.s.
 • analytické přehledy 2016
 • přehled daň. Příjmů a výdajů dle zakázek 2016, opis knihy bankovních transakcí 2016

2. pro  p. Kučeru byl zřízen přístup do internetového bankovnictví klubových účtů vedených u FIO Bank a.s.

3. Klubová výstava 25. 2. 2017

 • připravené a vytištěné katalogy včetně diplomů
 • posudkové listy přihlášených psů připraveny včetně sponzorských darů a
 • věcných cen pro vítěze a ostatní zúčastněné
 • zajištěny koberce
 • z  uvolněné částky 5 000,- Kč pro únorovou výstavu byly zakoupeny  
 • přepravky pro psy a dort pro vystavovatele, jejich doprovod, pracovníky
 • v kruhu a členy výboru
 • je nutné zajistit zapisovatel v kruhu
 • fotografie z výstavy pořídí JUDr. Jandová
 • desky, startovní čísla poskytla firma BEA NATUR s.r.o
 • poháry byly zajištěny u formy BAUER s.r.o.
 • výstavní poplatky v hotovosti na KV 25. 2. 2017 vybere p. Jelínková a následně je
 • odevzdá do pokladny spolku. Ostatní poplatky v hotovosti vybere p.Hohenbergerová

      4. Speciální výstava pro kluby zastřešující plemeno japan chin dne 4. 6. 2017

 • návrh rozhodčích: Carole Garhofer  (A), Iréne Hess (DE)
 • Pro KV listopad 2017 přijala a potvrdila delegaci Mrs. Lorraine Gilhespy (UK)
 • pro KV listopad 2018 je předběžně vedeno jednání s rozhodčím Marco Marabotto (I)

      5.  na e-mailovou adresu Veroniky Aronové uvedené v přihlášce  člena spolku nebylo možné doručit vyjádření stanoviska výboru spolku. Vyjádření bude zasláno obyčejným dopisem.

      6. předsedkyně spolku seznámila členy výboru se skutečností, že na J A P A N K L U B  z.s. byly podány a prostřednictvím datové schránky byly doručeny  žaloby M. Pácala, J. Váňové a I. Maternové ml. 

          Předsedkyně spolku pověřila a podepsala plnou moc s AK se sídlem v Praze ve věci soudního řízení  J A P A N KL U B z.s. versus M. Pácal, J. Váňová a I. Maternová ml.  

 

Zápis z výborové schůze byl na místě přečten  a  odsouhlasen

 

Dne 25. 2. 2017 zapsala S. Rosenthalová